حسابرسی داخلی

وقتی مدیریت پاسخگو نیست!

/unresponsive-managers

مقاله منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی در اکتبر 2023


پنج مرحله‌ی ترسیم مسیر شغلی: تدوین برنامه‌ی توسعه‌ی شغلی

/career-journey

محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی - محتوای اختصاصی سایت آکادمی راهبر


رویکردهـای مهارت‌افزایی حسابرسان داخلی

/audit-staff

محمد غواصی کناری و دکتر غلامرضا کرمی - مجله حسابدار - زمستان 1399


نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک شبکه‌های اجتماعی

/social-media-risks

محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی - فصلنامه حسابدار رسمی - شماره 47 - پاییز 1398


پنج جمله‌ای که حسابرسان داخلی نباید در جلسه آغاز پروژه بگویند

/kickoffmeeting

محمد غواصی کناری - تاریخ انتشار الکترونیکی: 1400/06/02


کمیته‌ی حسابرسی و حسابرسی داخلی: روابط مبتنی بر اعتماد

/trust

محمد غواصی کناری - ماهنامه بورس - شماره 190 - اردیبهشت 1400


حسابرسی داخلی، ابزار راهبری شرکتی اثربخش: رویکرد نظری

/ia-committee

شاهرخ شهرابی و مسعود محمدپور - مجله حسابدار - مرداد 1392