آفلاین


برای دریافت ویدئوهای رایگان نیز باید فرآیند خرید (بدون پرداخت مبلغ) را تکمیل فرمایید.


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

اهمیت توجه به ریسک باقیمانده در تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک - رایگان

اهمیت توجه به «ریسکِ باقیمانده» در تدوین برنامه جامع مبتنی بر ریسک حسابرسی داخلی.در دوره جامع برنامه‌ریزی در حسابرسی داخلی آکادمی راهبر، ما در خصوص رویکردها و انواع روش‌های ارزیابی ریسک به‌طور کامل صحبت کردیم. اما فارغ از روش ارزیابی، یک نکته بسیار بااهمیت است؛ آن‌که، فرآیند تدوین برنامه، باید مبتنی بر ریسک باقیمانده و نه ریسک ذاتی صورت گیرد. در این ویدئوی ده دقیقه‌ای توضیحاتی در این خصوص ارائه کرده‌ام که امیدوارم برای دوستان مفید باشد.

بررسی استاندارد 2060 حسابرسی داخلی با عنوانِ گزارشگری به مدیریت ارشد و هیئت‌مدیره - رایگان

بررسی استاندارد 2060 حسابرسی داخلی با عنوانِ گزارشگری به مدیریت ارشد و هیئت‌مدیره - تشریح مواردی که حسابرسان داخلی باید در تعامل با هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد پیرامون گزارشگری خود مدنظر قرار دهند.

نخستین دوره جامع برنامه‌ریزی در حسابرسی داخلی

950,000 950,000 تومان

نخستین دوره جامع برنامه‌ریزی در حسابرسی داخلیِ آکادمی راهبر، با هدف افزایش آگاهی‌بخشی فعالان حرفه نسبت به جدیدترین رویکردهای برنامه‌ریزی در حسابرسی داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی طراحی شده است. در این دوره، چهار رهنمودِ اصلی انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی با موضوع برنامه‌ریزی با ارائه مثال‌های کاربردی و متناسب با شرایط ایران تدریس خواهد شد. برای ثبت نام روی این لینک کلیک کنید: https://eseminar.tv/wb54582 

دسته‌بندی