منابع حرفه‌ای


کانونِ ریسک: 2024

کانونِ ریسک: 2024

ترجمه‌ی اختصاصی آکادمی راهبر از گزارشِ کانون ریسک، منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی
تعریف حسابرسی داخلی

تعریف حسابرسی داخلی

طبق نظر انجمن حسابرسان داخلی، حرفه‌ی حسابرسی داخلی به‌طور پیوسته و هم‌راستا با تحولات حوزه‌های کسب‌وکار و پیچیدگی‌های سازمانی در حال بازتعریف خود است. انجمن حسابرسان داخلی در سال 1399 حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف کرد:
چارچوب صلاحیت حسابرسی داخلی

چارچوب صلاحیت حسابرسی داخلی

چارچوب صلاحیت حسابرسی داخلیِ انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی، برنامه‌ی نظام‌مند و مختصری را برای توسعه‌ی حرفه‌ای حسابرسان داخلی در سطوح مختلف شغلی فرآهم می‌آورد. اما این چارچوب دارای چه اجزا و جزییاتی است؟
اصول محوری حسابرسی داخلی

اصول محوری حسابرسی داخلی

انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی، ده اصل محوری برای حسابرسی داخلی برشمرده است. اما کارکرد این اصول چیست؟
ماموریت حسابرسی داخلی

ماموریت حسابرسی داخلی

تعریف ماموریت جز ارکان کلیدی چارچوب بین‌المللی اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی (IPPF) است. انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی، ماموریت را این‌گونه تعریف کرده است: