اگر چند سالی است که به حرفه‌ی حسابرسی داخلی مشغول هستید، احتمالا این وضعیت را تجربه کرده‌اید. جلسه‌ی آغاز پروژه یا جلسه‌ی افتتاحیه را شروع می‌کنید و همه چیز به‌خوبی پیش می‌رود. با دقت، خود را برای این جلسه آماده کرده و روابط صمیمانه/تفاهم‌آمیزی را با حسابرسی‌شوندگان برقرار می‌کنید. ناگهان متوجه می‌شوید که آنان با اخم به شما می‌نگرند و به نظر می‌رسد که ارتباطتان با آنان، جاده‌ای یک‌طرفه است. انگار شخصی، کلیدی را میزند و همه چیز، زیرورو می‌شود.

برای مطالعه این مقاله، این‌جا کلیک کنید.