«آیا اندازه واقعاً مهم است؟ یا اینکه چالش‌های پیش‌روی واحدهای حسابرسی داخلی کوچک به عوامل دیگری بستگی دارد؟ آلیس ماریانو، مدیر واحد حسابرسی داخلی شرکت بیمه‌ی متقابل فارم بیورو این پرسش را از حاضران در کنفرانس بین‌المللی 2019 انجمن حسابرسان داخلی پرسید که سال قبل نیز آن را در سخنرانی پیرامون این موضوع در کنفرانس عمومی مدیریت حسابرسیِ انجمن حسابرسان داخلی مطرح کرده بود. وی در نشست خود با عنوان «راهکارهای مقابله با چالش‌های اصلی گروه‌های حسابرسی کوچک نشان داد واحدهای حسابرسی کوچک چگونه با بهره‌گیری حداکثری از منابع خود می‌توانند این چالش‌ها را برطرف کنند.

برای مطالعه، متن کامل مقاله، این‌جا کلیک کنید.