این ابزار به برخی از استانداردهای بین‌المللی اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی اشاره می‌کند. علاوه بر این، حسابرسان داخلی می‌توانند رهنمود اجرایی انجمن حسابرسان داخلی با عنوان «گزارش‌های حسابرسی: اطلاع‌­رسانی نتایج پروژه‌ی اطمینان‌بخشی» را مطالعه کنند که منبع بخش عمده‌ای از مطالب ارائه شده در این مقاله بوده و حاوی اطلاعات بیشتری است.

برای مطالعه متن کامل مقاله، این‌جا کلیک کنید.