ارزیابی ریسک تمامی جنبه‌های مالی و غیرمالی کسب‌وکار، جزء جدایی‌ناپذیر راهبری موفق سازمان در محیط‌های تجاری سرشار از نبودِ اطمینان است. با ارزیابی ریسک، واحدهای تجاری پیش‌بینی می‌کنند که در مسیر دستیابی به هدف‌های خود با چه تهدیدهایی روبه‌رو هستند تا خود را برای واکنش فعالانه به آن‌ها آماده کنند. برای ارزیابی ریسک، شیوه‌های کمی و کیفی گوناگونی وجود دارد.

برای آگاهی بیشتر از این شیوه‌ها و مطالعه مقاله، این‌جا کلیک کنید.