چارچوب صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی

چارچوب صلاحیت حسابرسی داخلی

/cpfrm

چارچوب صلاحیت حسابرسی داخلیِ انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی، برنامه‌ی نظام‌مند و مختصری را برای توسعه‌ی حرفه‌ای حسابرسان داخلی در سطوح مختلف شغلی فرآهم می‌آورد. اما این چارچوب دارای چه اجزا و جزییاتی است؟