این چارچوب، چهار حوزه‌ی دانش را با تاکید بر استانداردهای مختلف، کارکردهای اقتضایی مشخص و مهارت‌های کلیدی تعریف کرده و بر روی طیفی پیش‌رونده از صلاحیت شامل، آگاهی عمومی آغاز شده و تا دانش کاربردی و تخصص حرفه‌ای را در بر می‌گیرد. 

متن کامل ترجمه این چارچوب به قلم محمد غواصی کناری و دکتر نظام‌الدین رحیمیان را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید.