کاندیدای دکترای تخصصی حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس، بیش از 13 سابقه در حوزه حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و مدیریت ریسک در شرکت‌های داخلی، خارجی، بورسی و فرابورسی در عناوین مختلف، عضو کمیته حسابرسی شرکت‌های بورسی، تالیف بیش از 35 عنوان کتاب و مقاله حرفه‌ای و پژوهشی.