فرهنگ هر سازمان شکل‌دهندهی چگونگی انجام کسب‌وکار و روش‌های پیاده‌سازی راهبردها در آن سازمان است. همه‌ی سازمان‌ها به نوعی دارای فرهنگ هستند؛ حال آنکه چنین فرهنگی می‌تواند آگاهانه یا به‌صورت خود-به-خود شکل گرفته باشد. به‌علاوه، در کنار کلان-فرهنگ سازمان، احتمالا خرده فرهنگ‌هایی نیز وجود دارند؛ به‌خصوص اگر عملیات سازمان پهنه‌های جغرافیایی گسترده‌ای را در بر گیرد. از طرفی، واحدهای سازمانی یا مکان‌های جغرافیایی مختلف نیز همزمان با آن که از کلان-فرهنگ سازمان تاثیر می‌پذیرند، دارای فرهنگ‌های منحصربه‌فرد خود هستند. در کنار آن، تفاوت‌های فرهنگی در کشورهای مختلف نیز دستیابی به اهداف مطلوب سازمانی در این حوزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مولفه‌های معرف فرهنگ سازمان می‌توانند مبهم و/یا در معرض تغییرات مستمر باشند.

برای دریافت متن کامل این رهنمود، این‌جا کلیک کنید.